Konferencje KHZ UEK ...

 

 

2017 XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Handel zagraniczny i przedsiębiorczość międzynarodowa we współczesnej gospodarce" (Kraków, 20 listopada 2017)
Konferencja z okazji Jubileuszu prof. zw. dr hab. Stanisława Wydymusa
   
2016 XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Handel międzynarodowy i internacjonalizacja przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce" (Kraków, 7 listopada 2016)
   
2015 XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Uwarunkowania i czynniki rozwoju handlu międzynarodowego” (Kraków, 16 listopada 2015)
2014 XX Ogólnopolska Konferencja Naukowa (18 listopada 2014) nt. „Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym”
2013 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa (18 listopada 2013) nt. „Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego”
2012 XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (19 listopada 2012) nt. „Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy”
2011 XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (7 listopada 2011) nt. „Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego. Implikacje dla Polski”
2010 XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa (22 listopada 2010) nt. „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i handel międzynarodowy jako czynniki rozwoju gospodarczego”
2009 XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa (7 grudnia 2009) nt. „Handel międzynarodowy w warunkach integracji gospodarczej na świecie”
2008 XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa (20 października 2008) nt. „Konkurencyjność w handlu międzynarodowym”
2007 XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (22 października 2007) nt. „Handel międzynarodowy w warunkach globalizacji i integracji”
2006 XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (16 października 2006) nt. „Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy"
2004 XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa (2004) nt. "Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie"
2002 X Ogólnopolska Konferencja Naukowa (18-19 listopada 2002) nt. " Handel międzynarodowy 2002. Stan i kierunki rozwoju"
2001 IX Ogólnoplska Konferencja Naukowa (22-23 października 2001) nt. " Handel międzynarodowy 2001"
2000 VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (6-7 listopada 2000) nt. Problemy handlu międzynarodowego"
1999 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (1-2 grudnia 1999) nt. "Handel zagraniczny. Metody, problemy, tendencje"
1998 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa (1998) nt. 'Zagadnienia handlu zagranicznego 1998"
1997 V Ogólnopolska Konferencja Naukowa (1997) nt. "Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997"
1996 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa (1996) nt. "Problemy handlu międzynarodowego 1996"
1995 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa (1995) nt. " Problemy handlu międzynarodowego 1995"
1993 II  Ogólnopolska Konferencja Naukowa (18-21 października 1993) nt "Handel Wschód-Zachód"
1993 I  Ogólnopolska Konferencja Naukowa (3-5 marca 1993) nt. "Handel Wschód-Zachód"

Galeria       

   

Komitet

Sekretarz Naukowy Konferencji:

  • Dr Marek Maciejewski
    tel. 12 293 5194

  • Sekretariat Katedry:
  • mgr Anna Marcinek
    tel. 12 293 538
  •  stat4u

Kontakt

Katedra Handlu Zagranicznego
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Adres: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Polska
Telefon: +48 12 293 5194, -5381, -5306
Faks: +48 12 293 5037
E-mail: konferencja.khz@uek.krakow.pl

This template downloaded form free website templates